Hva er høydetreningen

Sikkert på mer enn en anledning har du hørt noe om høyde eller høydeopplæring. Det er mange tvil om fordelene det kan gi til idrettsutøveren, særlig fordi det ikke er bevist vitenskapelig ingenting. Hvis du vil vite hvilken høydeopplæring er, vær oppmerksom på følgende artikkel.

Forbedre fysisk forberedelse

Det er en ressurs å bruke en ekstra overbelastning til utøveren, som vil tjene både til forberedelse av konkurranser i høyde og for å forbedre deres fysiske forberedelse . I alle fall må vi analysere de skadelige effektene dette kan medføre, siden det ikke anbefales å trene plutselig i visse høyder. En tilpasningsperiode er nødvendig. Det riktige er at vi trener i et område på mellom 1700 og 2500 meter. I tilfelle du velger en høyere høyde, må du gjøre oppstigninger og nedstigninger på en skjult måte, og respektere tilpasningstider til enhver tid.