Slik beregner du skråningen av en rampe

Utformingen av en rampe kan gjøres på ulike måter, men det viktigste er først å vite hvordan man skal beregne det slik at det kan brukes med hell. Vil du vite hvordan du skal beregne skråningen av en rampe? Fortsett å lese og ta del av trinnene for å gjøre det riktig.

En rampe er dannet av en kontinuerlig overflate som i sin lengde sparer en forskjell i høyden . Den har en viss grad av skråning som ifølge sine egenskaper vil tillate å oppnå noen eller andre resultater, spesielt på arkitektonisk nivå.

Fremgangsmåte for å beregne skråningen på en rampe

  1. Hellingen på en rampe er vanligvis uttrykt som en prosentandel som følge av høyden som skal lagres og avstanden til delen i horisontalplanet, multiplisert med 100. Prosent helling = (h / d) x 100.
  2. Basert på forrige formel forstår vi at en 1 meter høy rampe med en horisontal avstand på 10 meter vil ha en skråning på 10% .
  3. Både formelen og beregningen er veldig enkle, og å vite høyden å lagre kan se gjennom de ulike anbefalingene, slik at skråningen er i samsvar med behovene til hvert enkelt tilfelle .

Som en viktig detalj kan en rampe ikke være mer enn 9 meter lang uten å ha en pause, siden de vanligvis brukes av personer med mobilitetsvansker, og det kan være svært vanskelig å lage en så lang strekk uten en jevn overflate uten helling.

En rampe kan bygges av mange grunner og på forskjellige steder, og dens arkitektoniske bruk gjør det til et svært viktig element å vurdere. Det er mye brukt i både innendørs og utendørs områder, da det kan være svært nyttig i begge, spesielt når det er et fysisk behov og er gjort for å overvinne barrierer som ellers ikke kunne overvinnes.