Hvordan kjenne brev fra DNI

DNI-nummeret er unikt, og det er brevet som følger med det . Det er veldig enkelt å se på din fysiske ID og sjekke håndskriftet ditt, men det er interessant å vite hvordan du får det når du ikke har det til å se på det. Lurer du på hvordan du kjenner bokstaven til DNI? Fortsett å lese og du vil se at formelen for å beregne den er veldig enkel.

Brevet av DNI tjener til å skape en kode som vil være unik og hvis funksjon er å identifisere alle spanske borgere. Denne identifikasjonen er i det som refererer til skatteeffekter . Dette brevet kontrollerer om dokumentnummeret er riktig, det er som det siste sikkerhetsmerket for å sjekke om en identitet er ekte.

Med dette er det klart at du ikke kan tildele noen brev til et DNI-nummer, så det er umulig å oppfinne et tilfeldig tall .

Fremgangsmåte for å kjenne brev fra DNI:

  1. Det første du må gjøre er å skrive ned de 8 sifrene som utgjør ditt ID-nummer . La oss gi som et eksempel 12345678.
  2. Det tallet du må dele med 23 . I dette tilfellet, når du gjør operasjonen 12345678/23, gir det oss som et resultat 536768.
  3. Da divisjonen aldri vil være nøyaktig, ta resten, som alltid vil være et tall mellom 0 og 22. I dette tilfellet er det 14.
  4. Ved å sjekke bordet med tallene fra 0 til 22, er tallet under 14 det som ville tilsvare DNI i dette eksemplet .
  5. Ifølge tabellen og vårt eksempel vil DNI 12345678 svare til bokstaven Z. Derfor 12345678Z.

REST 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

BREV TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLC KE

Hva er funksjonen til DNI?

DNI, forkortelse av National Identity Document, er et personlig og ikke-overførbart dokument utstedt av innenriksdepartementet. Med den er hver spansk statsborger identifisert, enten født eller nasjonalisert. Det er obligatorisk fra 14 år, og nummeret endres aldri gjennom livet.

Alle de som har plikt til å ha DNI, har også plikt til å vise det til myndighetene eller deres agenter når de trenger det . Unnlatelse av å gjøre det utgjør en forbrytelse.