Årsaker og symptomer på lavt oksygenivå i blodet

Det er kjent som lavt nivå av oksygen i blodet, eller hypoksemi, til tilstanden hvor oksygenivåene i arterielt blod er under 85 eller 90%. Det er da når cellene slutter å fungere ordentlig, og dermed forandrer funksjonene til begge organer og vev.

Cellene som kroppen består av er i stor grad avhengig av oksygen for dets funksjon, slik at lave nivåer av oksygen i blodet er en tilstand som krever akutt medisinsk hjelp. Og i denne situasjonen kan cellene ikke fungere normalt, slik at vevet kan bli skadet.

En lang periode med lave oksygeninnhold i blodet kan være svært alvorlig. I tillegg til skade på varierende hensyn i vevet, kan det være livstruende.

Årsaker til lavt oksygenivå i blodet

Årsakene til lave nivåer av oksygen i blodet kan være svært varierte, hovedsakelig påvirker lungene og hjertet. Forskjellige lidelser i luftveiene medfører hindring av luftveiene. Med hensyn til hjertemuskelen, kan denne tilstanden finne årsaken i medfødte defekter eller redusert hjerteutgang. Andre årsaker er anemi, søvnapné eller besøksområder som er i høy høyde.

Viktigste symptomer

Symptomene på lave oksygenivåer er relativt enkle å oppdage. En av de hyppigste er kortpustethet. Vanligvis begynner jeg gradvis, som en svært liten pustebyte, som blir verre i tider med større fysisk innsats.

Et annet vanlig tegn er tretthet, som kommer sakte. Generelt begynner pasientene å føle seg mer sliten enn vanlig, til de endelig føler seg utmattede og trette.

Hodepine er et annet symptom som forekommer relativt ofte. I noen tilfeller gir lave nivåer av oksygen opphav til hodepine av forskjellig hensyn.

Det er viktig å være oppmerksom på disse symptomene, og om nødvendig, kontakt lege omgående. Spesielt viktig for eldre mennesker.